Dlaczego psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z najskuteczniejszych form profesjonalnej pomocy psychologicznej. Prowadzi przede wszystkim do pokonania problemów, które powodują dyskomfort w życiu człowieka. Dodatkowo, zwiększając poczucie własnej wartości oraz stwarzając możliwości rozwoju osobistego, przyczynia się do podniesienia ogólnej jakości życia.

Terapia psychologiczna to dobre rozwiązanie, jeśli w Twoim życiu pojawiły się problemy, z którymi nie potrafisz poradzić sobie na własną rękę. Mogą mieć rozmaity charakter. Czasem są to nasilające się negatywne emocje, powiązane z mniej lub bardziej określonymi zdarzeniami i sytuacjami życiowymi. Są to także trudności w nawiązywaniu bądź podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Często zdarzają się również problemy wynikające z ogólnego poczucia braku sensu bądź utraty wiary w swoje możliwości. Wszystkie z tych problemów wiążą się z poczuciem smutku, rezygnacji, bezradności.

Właściwie prowadzona psychoterapia pomoże Ci zmierzyć się z własnymi lękami. Odkryjesz w sobie siłę do pokonania trudności. Do tej pory ten potencjał mógł być bowiem blokowany, na przykład na skutek przeżytych traum, szczególnie jeśli spotkały Cię one w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym. Terapia psychologiczna jest zaplanowana w taki sposób, aby traumy te odkryć, nazwać i przepracować.

Jeśli nie możesz uwolnić się od własnych myśli, jeśli wydaje Ci się, że nie potrafisz właściwie ocenić swojej sytuacji, a tym bardziej znaleźć sposobu na rozwiązanie problemu, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Doświadczony psychoterapeuta pomoże Ci spojrzeć na Twoją sytuację z dystansu – dzięki temu być może dostrzeżesz, że szczęśliwe zakończenie jest możliwe.

Comments are closed.